top of page

/ Arena

Avspärrningslösningar för Arenor

Flexibla avspärrningar, både med avspärrningsstolpar och väggkassetter

För att snabbt kunna spärra av mellan olika utrymmen kan man enkelt använda sig av väggkassetter. Är det i anslutning till en nödutgång så välj en avspärrningslösning med panikutlösning (går att köpa till som reservdel och komplettera sina befintliga 2,3 m. och 3,65 m. väggkassetter) eller att välja som alternativ vid köp av ny väggkassett. Välj gärna då ett panik- eller magnetbandfäste.


Magnetisk väggkassett på stockholms mässan

Flexibla baslösningar för återkommande köledning

Välj mellan fristående avspärrningsstolpar eller stolpar med fast eller semifast montage, byt ut basen till en med kassett monterad bas/avtagbar bas. och få ett mer lättnavigerat kösystem för vagnar och rullstolar.


Avspärrningsstolpar färgkoordinerade för kö-hantering

Avspärrningar vid nödutgångar

Är det i anslutning till en nödutgång så välj en stolpe med nödutgångstryck (går att köpa till som reservdel och komplettera egna befintliga stolpar med 2,3 m. och 3,65 m. rullband) eller välj det som alternativ vid köp av nya stolpar. Välj gärna då ett band med panik- eller magnetbandfäste.


Stolpvagn för köstolpar och avspärrningsstolpar

Transportera avspärrningsstolparna med en stolpvagn

Då arenor ofta har stora volymer med stolpar som ska transporteras runt så kan man använda en Stolpvagnar för detta. För att kommunicera med besökarna använd gärna skylthållarna som passar på alla stolpar med rullband

Under rådande Covid-19 omständigheter så kan du besöka folkhälsomyndighetens hemsida för eventuellt aktuella restriktioner.


Hårt slitage på avspärrningarna kräver högsta kvalitet

I tuffa miljöer som Arenor med stor genomströmning av många människor är det extra viktigt att arbeta med säkra kvalitetsprodukter av högsta kvalitet! Att välja produkter som håller över tid, är positivt både ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv. Här har vi tittat närmare på produkter och lösningar som passar i dessa miljöer och vid utrymningsvägar.

Fasta avspärrningslösningar

Vid Entréer och generella allmän utrymmen så som snabbmats restauranger, toaletter m.m. där man har en fast inredning kan man med fördel arbeta med fasta avspärrningar och där välja kassettmonterade avspärrningsstolpar.


Rollabarrier rullbar avspärrningsstolpe med avspärrningsband

Flexibla avspärrningslösningar

Behöver man mer flexibla köledningsystem vid olika arrangemang så kan man med fördel arbeta med Rollabarrier en avspärrningsstolpe som har en unik fot-lösning vilket gör att man enkelt kan flytta 3 st. stolpar samtidig!


Eller förenkla utsättningen av stolparna med en stolpvagn.


Är det tillfälligt ett mindre flöde så komplettera med ShortcutQ så kan besökarna enkelt gå rakt igenom en avspärrning.


Genväg mellan avspärrningsstolpar med grindar


bottom of page