top of page

APG Flygplats och industri stolpe

Spärrar av runt vinge vid ombordstigning på flygplan med sina 2 X 23 m. avspärrningsband. APG:n är en väldigt stadig avspärrning med mekanisk bandsträckning. Passar även i tunga Industrier och vid vägavspärrningar. Banden har nightview (reflexer) för tydlig synlighet i mörker.

bottom of page