top of page

IQM-system (kö-shopping)

Ta till vara på kundens tid i kön och konvertera den till merförsäljning!

För enklare köhantering butik. Här finner du infrastruktur med stolpar och tillbehör till ditt kö-system så som varukorgar, nätkorgar, prishållare, skylthållare, varuspjut, stolpe till skylt, varuskålar m.m. Går att ”branda” med egen färg och logotyp.

bottom of page