top of page

Integritetspolicy

På avparrat.se registrerat varumärke VisualSign Nordic AB (org. nummer 559187-9183) värnar vi om den personliga integriteten hos våra kunder och anställda. Den här policyn beskriver vilken information vi samlar in och hur vi använder information om dig. Den säger också vilka rättigheter du har gällande behandlingen av dina personuppgifter och var du ska vända dig för att utöva dem.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR och den svenska dataskyddslagen. I de fall där bokföringslagen gäller så står den över GDPR. Förkortningen GDPR står för General Data Protection Regulation och är en förordning som reglerar skydd för behandling av personuppgifter inom hela EU.
För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida.

KUNDREGISTER

Företagets kundregister i form av faktureringssystem och affärsuppgifter till kunder i mail innehåller uppgifter för att kunna uppfylla avtalet med kunden och för att genomföra marknadsföring till aktiva och inaktiva kunder.

Faktureringsuppgifterna lagras enligt bokföringslagen i minst 7 år både i digital form bakom brandvägg och på papper.

Om kund vill få sina lagrade uppgifter raderade så ska denna begäran ske enligt kontaktuppgifter sist i denna text.

I enlighet med bokföringslagen så kommer företaget dock spara kundens kontaktuppgifter i faktureringssystemet i 7 år från kundens sista fakturerade uppdrag. Först efter denna tid kan kundens kontaktuppgifter raderas.

Kundens kontaktuppgifter i mail och adressbok samt offerter i faktureringssystem raderas efter begäran från kunden tidigast 1 år efter kundens sista fakturerade eller offererade uppdrag för att kunna fullfölja avtalet med kunden och eventuella frågor därefter.

WEBBUTIKEN

Vi samlar in information om dig under kassaprocessen i vår butik. Medan du besöker vår webbplats, kommer vi att spåra:

 • Produkter som du har visat: vi använder detta för att, till exempel, visa dig produkter som du nyligen har tittat på

 • Platsinformation, IP-adress och webbläsartyp: vi använder detta för ändamål såsom momsberäkning och fraktkostnader

 • Leveransadress: vi ber dig ange detta så att vi, till exempel, kan beräkna frakt innan du beställer, och skicka dig beställningen.

 • Organisationsnummer eller Personnummer: För att kunna fakturera produkterna

Vi använder också cookies för att hålla reda på varukorgens innehåll medan du använder vår webbplats.

När du köper från oss, kan vi be dig att ge oss information som innefattar ditt namn, faktureringsadress, person- eller organisationsnummer, leveransadress, e-postadress och telefonnummer. Vi använder denna information för syften, såsom att:

 • Skicka information till dig om ditt konto och din beställning

 • Svara på dina frågor, inklusive återköp och klagomål

 • Behandla betalningar och förhindra bedrägerier

 • Konfigurera ditt konto för vår butik

 • Följa lagliga krav vi har, såsom momsberäkning

 • Förbättra vår butikserbjudanden

 • Skicka dig marknadsföringsmeddelanden, om du väljer att ta emot dem

 • Generellt lagrar vi bara information om dig så länge vi behöver informationen för de ändamål vilka vi samlar in och använder den, och så länge vi inte är juridiskt skyldiga att lagra den. Till exempel kommer vi att lagra beställningsinformation för gällande tidsperiod för skatte- och redovisningsändamål. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress och fakturerings- och leveransadresser.

Avsparrat.se säljer aldrig dina uppgifter till tredje part, såvida vi inte har ditt samtycke till detta eller är skyldiga att göra det enligt lag.

Kunden kan när som helst begära ut sina registrerade uppgifter. Uppgifterna kommer presenteras på lämpligt sätt efter överenskommelse med kunden inom 1 månad från att begäran registrerades hos personuppgiftsansvarig på företaget.

 

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig:
Jennie Sandelin info@avsparrat.se mobil. 070 – 628 04 60

bottom of page