top of page

/ Avspärrning vid nödutgångar

Avspärrningslösningar, avspärrningsstolpar vid nödutgångar och utrymningsvägar


Livsavgörande och guidade avspärrningar

En tydligt utmärkt nödutgång kan vara livsavgörande!


Kommunicera och guida med tydliga direktiv om olyckan skulle vara framme. En tydlig markering vid nödutgångar kan vara direkt avgörande i en krissituation! Alla våra Tensabarrier avspärrningsprodukter (väggkassetter och avspärrningsstopar med avspärrningsband) kan beställas med nödutgångstryck


Extra tydlig nödutgångs markering med bandtryck

Kombinera nödutgångstrycket med ett panikbandfäste eller magnetiskt bandfäste. Ett panikbandfästet fungerar så att när man springer mot det så släpper det i 30 graders vinkel och avspärrningsbandet rullas in. Det går att få alla våra avspärrningsband med tryck.

Panik bandfäste till avspärrningsstolpar och väggkassetter Magnetiskt bandfäste till avspärrningsstolpar och väggkassetter.

Avspärrningsband med bandtryck push to open

Ett annat sätt att utmärka genomfart i te.x. en labyrint är att markera med grönt rullband med panik- eller magnetiskt bandfäste. Alla våra Tensabarrier väggkassetter upp till 8,5 m. avspärrningsband kan beställas med både panik- eller magnetiskt bandfäste. Kontakta oss för bandtryck info@avsparrat.se


Snabb passage vid utrymmning

ShortCutQ för enklare och snabbare passager genom tomma labyrint lösningar eller vid nödutgångar, kan placeras på alla Tensabarrier avspärrningsstolpar


ShortCutQ passage genom avspärrningar och labyrinter


Väldigt många (nästan alla) våra avspärrningsprodukter kan man få med gröna avspärrningsband med symboler och/eller text för utrymningsvägar och nödutgångar och till detta väljer man ett för ändamålet passande bandfäste på avspärrningsbandet. Man kan välja på ett Panikbandfäste som löser ut vid 30 graders vinkel (om någon springer igenom avspärrningen), eller ett magnetiskt bandfäste som är lätt att snabbt och enkelt dra bort (lossnar även det när man springer igenom).

Gör man en större labyrintlösning vid tex. en incheckningsdisk eller liknande, kan det vara en god idé att markera ut den bästa vägen ut vid snabb utrymning med gröna avspärrningsband med panikbandfästen.
Du kan även byta ut avspärrningsband och bandfästen i befintliga Tensabarrier produkter vid nödutgångar och utrymmningsvägar HÄR har vi samlat information om detta. En väl utmärkt utrymningsväg kan rädda liv!


Behöver ni anpassad information på era avspärrningsband vid era nödutgångar eller utrymningsvägar så kan vi hjälpa er med eget bandtryck på rullbandet. Man kan beställa eget bandtryck på alla Tensabarrier produkter.


När man gör en avspärrning vid utrymningsvägar är det mycket viktigt att avspärrningsbandet har rätt bandfäste, använd panikbandfästet som löser ut vid 30 graders vinkel eller det magnetiska bandfästet. Även färgen på avspärrningsbandet är avgörande, välj gärna ett grönt avspärrningsband med tydliga symboler eller budskap.


Färdig tryck att välja på:

Finns till alla Tensabarrier väggkassetter och avspärrningsstolpar, finns även som utbyteskassetter som är enkla att skruva loss och byta till dessa budskapBeställ enkelt detta utrymningsbudskap i väggkassetten HÄRDessa väggkassetter kan väljas med eget bandtryck:

Väggkassett 2,3 m. Väggkassett 3,65 m. Väggkassett 4,6 m. Väggkassett 7,7 m. Väggkassett 8,5 m. Väggkassett 23 m. Väggkassett med Extra brett 2 m. avspärrningsband och Inbyggd 2,3 eller 3,65 m. avspärrningsband.


Dessa avspärrningsstolpar kan väljas med eget bandtryck:

Avspärrningsstolpe Tensabarrier 2,3 och 3,65 m. Rollabarrier Slimline Dualline Och Industristolparna: Utility Outdoor och Stowaway


arbetsmiljöverkets hemsida har de sammanställt information om utrymning under Inomhusmiljö Lokaler och arbetsutrymme.


Information från Arbetsmiljöverket hemsida, sammanfattat handlar om att alla medarbetare ska vara väl insatta i hur de ska snabbt och säkert agera vid ytrymningslarm vid olika utrymninssituationer och ha regelbundna utrymningsövningar, men utrymninsövningar kan ersättas information om den ger likvärdiga kunskaper, denna information skall vara anpassad till samtliga medarbetare.


Man finner en punktlista med exempel på förebyggande åtgärder för att underlätta utrymningar:


  • Utrymningsvägarna skall vara tydligt skyltade och utformade så de är enkla att använda

  • Samtliga arbetstagare skall veta vad de skall göra vid utrymning

  • Som regel skall det finnas minst 2 utrymningsvägar

  • Risk för skador reduceras ju tidigare faran upptäcks, genom t.ex. varnande larm

  • Utrymningsvägarna får inte vara låsta på ett sätt som gör dem svåröppnade eller vara blockerade

  • Handbransläckare lämpligt utplacerade kan minska risken för skador.

Samtliga medarbetare skall kunna utrymma arbetsplatsen, även personer med funktionsnedsättning. Mao kommer Du in skall Du även kunna komma ut. Vilket gör att det kan komma att behövas särskilda utrymningshissar som även ska kunna användas vid brand eller tillfälliga utrymningsplatser om utrymningsvägarna är konstruerade så att man inte kan ta sig ut själv. tex. om det inkluderar trappor vid utrymningsvägarna.

Den tillfälliga utrymningsplatsen är en plats där medarbetaren som inte kan utrymma hela vägen själv kan invänta hjälp. Denna plats skall vara väl skyddad mot värme och rök. Tänk även på att dörrstängare och dörrar kan vara omöjliga eller svåra att öppna för personer med nedsatt rörelseförmåga. Larmknappar skall vara placerade så att en person i rullstol enkelt når att aktivera utrymningslarmet.


Man finner även mycket bra information om olika utrymnings situationer på boverkets hemsida!


En annan plats med bra information är myndigheten för sammhällskydd och beredskap, där finns tydliga checklistor för inför, under och efter evenemang i offentliga lokaler. Där står även att läsa att utrymningsvägar inom Eu skall vara utmärkta med grön skylt med vita symboler.


Har du frågor runt avspärrningar vid nödutgångar och utrymningsvägar så ring +46 730481273 eller maila oss info@avsparrat.se så hjälper vi dig gärna!

bottom of page